دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آرشیو اخبار

:: معرفی اعضای هیات علمی فعال در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: دومین جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: برگزاری وب کنفرانس با عنوان Mobile Health - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: سومین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۵/۱۸ -
:: برگزاری اولین جلسه گزارش صبحگاهی الکترونیکی مشترک فی مابین مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول (ص) و مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: برگزاری جلسه آزمایشی ژورنال کلاب غیر حضوری در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول(ص) - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: سومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: برگزاری دومین جلسه پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: بازدید از دانشکده توانبخشی در جهت توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه تولید محتوا در کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396 - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - ۱۳۹۶/۲/۲۵ -
:: برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها - ۱۳۹۶/۲/۱۸ -