دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • حقوق شهروندی در نظام سلامت
  • انتصابات
  • پایگاه فرهنگسازی سلامتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما 02186701-86702708
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

بایگانی بخش انتصابات

img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر لیلا جانانی به عنوان سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

دکتر متولیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه طی حکمی دکتر لیلا جانانی را به عنوان سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سید عباس متولیان به عنوان «عضو ستاد راهبری و هدایت بیمارستان های مستقل»

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر سید عباس متولیان را به عنوان عضو ستاد راهبری و هدایت بیمارستان های مستقل منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر امید پورنیک به عنوان سرپرست مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر متولیان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه طی حکمی دکتر امید پورنیک را  به عنوان سرپرست مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سیدعباس متولیان به عنوان عضو هیأت اجرایی بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی حکمی دکتر سیدعباس متولیان را به عنوان عضو هیأت اجرایی بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر امید براتی بعنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهدای یافت آباد

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر امید براتی عضو هیات علمی دانشگاه را بعنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهدای یافت آباد منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

تقدیر و تشکر رییس دانشگاه از تلاشها و خدمات دکتر حمید چناری

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه از تلاشها و خدمات دکتر حمید چناری در زمان تصدی مدیریت عامل بیمارستان شهدای یافت‌آباد تقدیر نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهرداد افتخار بعنوان سرپرست مدیریت هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاه ‎

دکتر متولیان معاون تحقیقات و فناوری  طی حکمی دکتر مهرداد افتخار را بعنوان سرپرست مدیریت هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ -

انتصاب آقای سعیدرضا اعظمی به عنوان مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

دکتر محمودرضا محقق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی حکمی سعیدرضا اعظمی را به عنوان مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد منصوب نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مریم رسولیان بعنوان مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مریم رسولیان را بعنوان مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علیرضا حبیبی بعنوان سرپرست مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

دکتر مهران ولائی معاون غذا و دارو طی حکمی دکتر علیرضا حبیبی را بعنوان سرپرست مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب عضو هیئت علمی گروه روان‌پزشکی دانشگاه ایران در انجمن جهانی روان‌پزشکان

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن به عنوان عضو انجمن جهانی روانپزشکان معرفی شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ -

ابقا ابلاغ دکتر مهران ولائی در سمت معاون غذا و دارو دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی ابلاغ آقای دکتر مهران ولائی را در سمت معاون غذا و دارو دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترحیمد محمد بیگدلی به عنوان مدیر پروژه راه‌اندازی دانشکده و کلینیک دندانپزشکی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکترحیمد محمد بیگدلی را به عنوان مدیر پروژه راه‏ اندازی دانشکده و کلینیک دندانپزشکی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مسعود ناصری‌پور به عنوان مدیر پروژه راه اندازی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مسعود ناصری‌پور را به عنوان مدیر پروژه راه اندازی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر فروزان فهیم به عنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

دکتر محمودرضا محقق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی حکمی دکتر فروزان فهیم را به عنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری منصوب نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سید عباس متولیان بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر سید عباس متولیان را بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

تقدیر و تشکر رییس دانشگاه از تلاشها و خدمات دکتر سید کاظم ملکوتی

دکتر کوهپایه زاده از تلاشها و خدمات دکتر سید کاظم ملکوتی در زمان تصدی معاونت تحقیقات و فناوری تقدیر نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتربهنام حاجی آقائی بعنوان مدیرگروه اعضای مصنوعی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتربهنام حاجی آقائی را بعنوان مدیرگروه اعضای مصنوعی دانشگاه منصوب نمود

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدرضا ظفرقندی را به عنوان عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم رییس دانشگاه دکتر یوسف شفائی خانقاه در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقا شد

دکتر کوهپایه زاده رییس دانشگاه در حکمی دکتر یوسف شفائی خانقاه را در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقا کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مجید بخشی زاده بعنوان نماینده رییس دانشگاه در استقرار نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید بخشی زاده را بعنوان نماینده رییس دانشگاه در استقرار نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی مقتدائی به عنوان سرپرست معاونت بین‌ الملل دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی مقتدائی را به عنوان سرپرست معاونت بین ‏الملل دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترمحمد کمالی به عنوان مدیرگروه مدیریت توانبخشی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکترمحمد کمالی را به عنوان مدیرگروه مدیریت توانبخشی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر افسانه دهناد به عنوان مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر افسانه دهناد را به عنوان مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سید حسام سیدین به عنوان مدیرگروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده طی حکمی دکتر سید حسام سیدین را به عنوان مدیرگروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی نشاسته ریز بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر علی نشاسته ریز را بعنوان سرپرست مدیریت  بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

ابلاغ ابقاء دکتر علیرضا طهرانی یزدی بعنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا طهرانی یزدی را بعنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات ابقا نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا بیاضیان به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر غلامرضا بیاضیان را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) منصوب نمود.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1398/3/12شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکمی، دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی را به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران منصوب کرد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سیدمحمد طباطبائی بعنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه

 دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر سیدمحمد طباطبائی را بعنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محسن عباسی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محسن عباسی را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران بعنوان مشاور اجرایی معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب شد

دکتر کریم همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در حکمی دکتر سعید مهرزادی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را به عنوان مشاور اجرایی معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

تقدیر و تشکر دکتر کوهپایه زاده از تلاشها و خدمات دکتر حسین مبارکی

سرپرست دانشگاه از تلاشها و خدمات دکتر حسین مبارکی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تقدیر نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ رییس شورای راهبردی اتیسم منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمد تقی جغتایی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را به مدت دو سال به عنوان رییس شورای راهبردی اتیسم منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی در حکمی دکتر مرضیه مولوی نجومی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا شد

وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محسن اسدی لاری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را در سمت خود به عنوان مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر بابک عشرتی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر بابک عشرتی  را بعنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترناصر عباسی دزفولی به عنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهید فهمیده

سرپرست دانشگاه دکترناصر عباسی دزفولی را به عنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهید فهمیده منصوب کرد.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1