دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • انتصابات
  • پایگاه فرهنگسازی سلامتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما 02186701
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی


تاریخچه
درباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکی
آدرس


بایگانی بخش انتصابات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محسن عباسی بعنوان مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب خانم جمیله ابوالقاسمی به عنوان مدیرگروه آمارزیستی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا بیاضیان به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدرضا ظفرقندی را به عنوان عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم رییس دانشگاه دکتر یوسف شفائی خانقاه در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقا شد

دکتر کوهپایه زاده رییس دانشگاه در حکمی دکتر یوسف شفائی خانقاه را در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم رییس دانشگاه دکتر نادر توکلی در سمت معاون درمان دانشگاه ابقا شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نشاسته ریز بعنوان دبیرکمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مجید بخشی زاده بعنوان نماینده رییس دانشگاه در استقرار نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید بخشی زاده را بعنوان نماینده رییس دانشگاه در استقرار نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی مقتدائی به عنوان سرپرست معاونت بین‌ الملل دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی مقتدائی را به عنوان سرپرست معاونت بین ‏الملل دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترمحمد کمالی به عنوان مدیرگروه مدیریت توانبخشی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکترمحمد کمالی را به عنوان مدیرگروه مدیریت توانبخشی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر افسانه دهناد به عنوان مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر افسانه دهناد را به عنوان مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سید حسام سیدین به عنوان مدیرگروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده طی حکمی دکتر سید حسام سیدین را به عنوان مدیرگروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر اصغر مازیار بعنوان سرپرست مدیریت تربیت بدنی

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی نشاسته ریز بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر علی نشاسته ریز را بعنوان سرپرست مدیریت  بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

ابلاغ ابقاء دکتر علیرضا طهرانی یزدی بعنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا طهرانی یزدی را بعنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات ابقا نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر عسگر دوستدار رزی به عنوان سرپرست گروه بینائی سنجی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا بیاضیان به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر غلامرضا بیاضیان را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی آرش انوشیروانی به عنوان سرپرست مدیریت آموزش مداوم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی آرش انوشیروانی به عنوان سرپرست مرکز آموزش مهارتهای حرفه ای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1398/3/12شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکمی، دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی را به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران منصوب کرد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سیدمحمد طباطبائی بعنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه

 دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر سیدمحمد طباطبائی را بعنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محسن عباسی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محسن عباسی را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران بعنوان مشاور اجرایی معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب شد

دکتر کریم همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در حکمی دکتر سعید مهرزادی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را به عنوان مشاور اجرایی معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

تقدیر و تشکر دکتر کوهپایه زاده از تلاشها و خدمات دکتر حسین مبارکی

سرپرست دانشگاه از تلاشها و خدمات دکتر حسین مبارکی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تقدیر نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی سرابی آسیابر را به عنوان عضو کمیته ابداعات و اختراعات معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترامیرحسین جمشیدی به عنوان رئیس پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ مشاور وزیر بهداشت در امور گردشگری سلامت منصوب شد

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهیار غفوری به عنوان عضو کمیته ابداعات و اختراعات معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ رییس شورای راهبردی اتیسم منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمد تقی جغتایی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را به مدت دو سال به عنوان رییس شورای راهبردی اتیسم منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی در حکمی دکتر مرضیه مولوی نجومی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ابلاغ اعضای شورای راهبردی پردیس بین الملل دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا شد

وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محسن اسدی لاری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را در سمت خود به عنوان مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر بابک عشرتی به عنوان عضو کمیته سرمایه انسانی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی اکبر حق دوست بعنوان رئیس اتاق‌های فکر دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر بابک عشرتی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر بابک عشرتی  را بعنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

اعضای هیات اجرایی مرکز همایشهای بین المللی رازی منصوب شدند

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر ملاحت اکبر فهیمی بعنوان مدیرگروه کار درمانی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترناهید جلیله وند بعنوان مدیرگروه گفتاردرمانی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی مهدی زاده بعنوان مدیرگروه آناتومی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتراکرم پور بخت بعنوان مدیرگروه شنوایی شناسی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترجواد صراف زاده بعنوان مدیرگروه فیزیوتراپی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترناصر عباسی دزفولی به عنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهید فهمیده

سرپرست دانشگاه دکترناصر عباسی دزفولی را به عنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهید فهمیده منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نادرتوکلی بعنوان مجری پروژه و دبیر ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مجید جعفری ثابت بعنوان سرپرست گروه فارماکولوژی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا رئیسی بعنوان مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کاظم موسوی زاده به عنوان مدیر گروه علوم پایه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی به عنوان مدیرگروه بیماریهای چشم دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی صادقی به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر ایرج علی محمدی بعنوان مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر شهنام صدیق معروفی بعنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نعیمه سید فاطمی به عنوان سرپرست گروه پرستاری کودکان و روانپرستاری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مسعود سلیمانی دودران به عنوان سرپرست گروه اپیدمیولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست گروه علوم پرتوی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی به عنوان رئیس دانشکده پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب آقای محمدرضا صفائیان بعنوان مشاور گردشگری سلامت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمد صادق قاسمی به عنوان مدیر گروه ارگونومی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر فرهاد ذاکر به عنوان مدیر گروه هماتولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مژگان عشاقی بعنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی بعنوان عضوکارگروه توزیع درآمد اختصاصی

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترمحمد صادق قاسمی به عنوان مدیر گروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مسعود بزرگمقام به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور مالی

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر اکبر شهریوری بعنوان مشاور اخلاق حرفه ای دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمد رضا وفا بعنوان سرپرست گروه علوم تغذیه دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری بعنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر مهدی صادقی بعنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ -

با حکم وزیر بهداشت؛ رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منصوب شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر کامران آقاخانی  را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر غلامرضا رئیسی به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر فرهاد ذاکر به عنوان مدیر گروه هماتولوژی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی به عنوان مدیر گروه بیماریهای چشم

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر مژگان عشاقی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

با حکم وزیر بهداشت؛ دکتر حریرچی در سمت معاون کل وزارت بهداشت ابقا شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

با حکم وزیر بهداشت؛ مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت بهداشت منصوب شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب شد

img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ -

رئیس و اعضای کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشگاه ابقاء شدند

img_yw_news
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ -

اعضای هیات انتخاب مشاور دانشگاه منصوب شدند

img_yw_news
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ -

معاون پرستاری وزارت بهداشت ابقا شد

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ -

دبیر و اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه منصوب شدند

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ -

رئیس ، دبیر و عضو کمیته سرمایه انسانی دانشگاه منصوب شدند

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ -

دبیر و اعضای کمیته مدیریت عملکرد دانشگاه منصوب شدند

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ -

دبیر و اعضای کمیته ساختار و فناوری مدیریتی دانشگاه منصوب شدند

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ -

دبیر و اعضای کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی دانشگاه منصوب شدند

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ -

دکتر سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

انتخاب مجدد قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل به عضویت هیات مدیره صندوق جهانی برای مبارزه با بیماریهای سل، ایدز و مالاریا

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ -

سرپرست بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

img_yw_news
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ -

دکتر باقر لاریجانی به عنوان نائب رییس شورای عالی اخلاق پزشکی منصوب شد.

img_yw_news
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر مظاهری نژاد به عنوان عضو کارگروه توزیع در آمد اختصاصی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر مظاهری نژاد را به عنوان عضو کارگروه توزیع در آمد اختصاصی  دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب مهندس پژمان پشمچی زاده به عنوان مشاور سرپرست دانشگاه در طرحهای عمرانی

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی مهندس پژمان پشمچی زاده را به عنوان مشاور خوددر طرح ‌های عمرانی دانشگاه منصوب کرد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی را به عنوان مشاور عالی سرپرست دانشگاه در امور آموزشی و رئیس گروه مشاوران

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی را به عنوان مشاور عالی خود در امور آموزشی و رئیس گروه مشاوران  منصوب کرد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر امیر حسین جمشیدی به عنوان سرپرست دانشکده طب ایرانی

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر امیر حسین جمشیدی را به عنوان سرپرست دانشکده طب ایرانی منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

با حکم سرپرست دانشگاه ؛ تمامی مسئولین در سمت خود ابقا شدند

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران درحکمی تمامی مسئولین دانشگاه را در سمت خود ابقا کرد.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1