دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • آموزش و پژوهش


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش بیمه

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل طرحی،آواسلامت،ضریبK

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ -

بیمه