دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش طرح‌ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ -

طرح مرکز نگارش آنلاین

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ -

طرح دوره های کوتاه مدت و پودمانی

img_yw_news
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ -

سایر طرح‌ها