دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مرکز
  • سایتهای کاربردی
  • پژوهشیار
  • آموزشی
  • تماس با ما
  • سامانه های کاربردی وزارت بهداشت (نوپا)
  • گزارش تصویری


تاریخچه


پورتال مجلات دانشگاه ایران


تماس با ما

بایگانی بخش برنامه استراتژیک

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

برنامه استراتزیک مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)