دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش منشور حقوق بیمار

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

منشور حقوق بیمار به زبان ساده و قابل فهم