دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • درباره ما
  • معاونت آموزشی و پژوهشی
  • معاونت درمان
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

بایگانی بخش آموزش تغذیه

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

راهنمای تغذیه برای روزه‌داران

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

تغذیه سالم، اولین گام برای دوری از چاقی

چاقی! تهدید سلامت امروز و فردا، مراقب باشید...