دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش برنامه امتحانی پایان ترم

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 97-96