دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش خوابگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

خوابگاه پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 خریداری و راه‌اندازی شد

این خوابگاه نوساز بوده و در منطقه 2 شهرداری تهران به آدرس ستارخان، خیابان تهران ویلا،