دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش معرفی واحد

img_yw_news
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ -

معرفی واحد

تاریخچه  مرکز از بدو تاسیس تاکنون این بیمارستان در ابتدای تأسیس (1933) به صورت نواخانه بوده است که بعد از مدتی بیماریهای داخلی و بیمارانی که به سل مبتلا بوده‌اند ویزیت و پذیرفته می‌شده‌اند. این بیمارستان تا قبل از انقلاب اسلامی وابسته به شیرخورشید بوده و بعد از پیروزی انقلاب به بهداری استان تهران و پس از چند سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران قرار گرفته  و در حال حاضر بخش های مختلفی در این بیمارستان به صورت فعال به بیماران خدمت رسانی می‌نماید. رسالت(Mission): لولاگر بیمارستانی درمانی است که با بهره گیری از متخصصین مجرب و نیروهای ماهر، متعهد و دلسوز، خدمات درمانی و آموزشی با کیفیت و هزینه مناسب را در جهت تامین و ارتقای سلامت اقشار مختلف مراجعین ارائه می نماید. دورنما(Vision): چشم انداز بیمارستان لولاگر رسیدن به برترین کیفیت درمانی با مناسب ترین هزینه ها در استان تهران تا 5 سال آینده می باشد. بیانیه ارزش ها  (Values) مهمترین ارزش ها یعنی باورهای بیمارستان لولاگر عبارتند از : *  التزام به احکام دین مبین اسلام : بعنوان الگو و سرمشق سازمان در جهت رسیدن به اهداف تعالی بشری * مشتری مداری: احترام به حقوق بیمار و کارکنان با حفظ کرامت انسانی *  کیفیت مستمر:  اطمینان از انطباق خدمات درمانی ارائه شده با بالاترین استانداردهای بیمارستانی *  تعالی جویی : علاقه به ارتقاء فرآیندهای کیفی در چهارچوب مدل تعالی سازمانی *  دوستدار محیط زیست : به عنوان یکی از مهمترین شاخص های منطقه ای و جهانی *  نوآموزی و بازآموزی * همدلی،صداقت ، شور و نشاط *  نظم و انضباط