دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارگاه های برگزار شده

img_yw_news
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ -

کارگاه تدوین پروتکل برای مرور نظام مند کاکرین

کارگاه " تدوین پروتکل برای مرور نظام مند کاکرین" در تاریخ 10 و 11 مهرماه در محل موسسه نیماد برگزار شد.  

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری کارگاه جستجو در مطالعات مرور نظام مند برای دانشجویان

کارگاه جستجو در مطالعات مرور نظام مند برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ -

برگزاری کارگاه مرور نظام مند در دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه یک روزه ی مرور نظام مند در دانشکده پرستاری و مامایی در هفته ی دوم تیر ماه برگزار شد.

img_yw_news
جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸ -

برگزاری کارگاه مرور نظام مند برای انجمن علمی دانشجویی صدرا

کارگاه دو روزه ی مرور نظام مند برای انجمن علمی دانشجویی صدرا برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

کارگاه مقدماتی مرور سیستماتیک و متا ‌آنالیز برگزار شد

کارگاه "مرور نظام مند و متاآنالیز مقدماتی" در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی (ساعت 8 الی 13) با تدریس دکتر جانانی، دکتر نجومی، دکتر قالیچی، دکتر شتی، دکتر پناهی، دکتر مسگرپور و دکتر برادران برگزار گردید که 32 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترا دانشگاه در آن حضور داشتند.

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری کارگاه مقدماتی طراحی، اجرا و گزارش مطالعات مرور ‌سیستماتیک و متا ‌آنالیز

کارگاه "مرور نظام مند و متاآنالیز مقدماتی" در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی (ساعت 8 الی 13) با تدریس دکتر جانانی، دکتر نجومی، دکتر قالیچی، دکتر شتی، دکتر پناهی، دکتر مسگرپور و دکتر برادران برگزار گردید که 32 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترا دانشگاه در آن حضور داشتند.