دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش رادیولوژی

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

رادیولوژی و سونوگرافی

معرفی واحد تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهیداکبرآبادی واحد تصویربرداری این مرکز شامل بخش های سونوگرافی ـ رادیولوژی ـ سنجش تراکم استخوان و ماموگرافی می باشد لازم به ذکر است که به علت تغییرات ساختمانی ماموگرافی در اینده نزدیک راه اندازی خواهد شد سنجش تراکم استخوان : که مجهز به دستگاه پیشرفته Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) است و هر روز صبح ها پذیرای بیماران جهت تشخیص پوکی استخوان  می باشد سونوگرافی : بصورت 24 ساعته پذیرای کلیه بیماران بیمارستان می باشد و مجهز به چهار دستگاه سونوگرافی دارای داپلر رنگی است که فقط یکی مجهز به پروب واژینال می باشد که در اینده نزدیک دو عدد پروب واژینال و پروب 4D اضافه خواهد شد. رادیوگرافی : شامل دستگاه های رادیولوژی ثابت و پرتابل انالوگ می باشد که به صورت 24 ساعته فعال          می باشد که در اینده نزدیک به CR و Pacss متصل خواهد شد ماموگرافی : شامل دو دستگاه یکی فول دیجیتال و دیگری انالوگ می باشد که به علت تعمیرات ساختمانی فعلا غیرفعال می باشد که در اینده نزدیک مشکل برطرف خواهد شد. پرسنل بخش شامل : ریاست بخش تصویربرداری : سرکار خانم دکتر لادن یونسی اصل که از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند می باشد 6 نفر پرتوکار شامل : 4 کارشناس رادیولوژی و  2  کاردان رادیولوژی می باشد منشی ها : 2 نفر که دارای تسلط به ICDL  و تایپ سریع میباشند خدمات :یک  نفر مسیر دستیابی به واحد تصویربرداری : بخش تصویربرداری فعلا در انتهای حیاط زیر حسابداری است حیاط قبل از مسجد طبقه زیرین حسابداری