دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش مقطع بالینی (کارآموزی)

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,732 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

کلیدودفترچه سوال گوارش 97/5/30

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

دفترچه و کلیدآزمون کودکان

img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ -

کلید آزمون غدد 96/9/29

img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ -

کلید آزمون گوارش 96/10/27

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

کلیدآزمون کودکان

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

دفترچه وکلید آزمون جراحی مغز واعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دفترچه وکلید آزمون روانپزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

دفترچه وکلید آزمون عفونی

کلید ودفترچه سوالات عفونی

img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ -

کلید آزمون مسمومیت ها

img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ -

کلید پزشکی قانونی