دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 164 | تعداد کل بازدید های مطالب: 22,930 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

ترفیع پایه سالیانه

ترفیع پایه سالیانه

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

ترفیع پایه سالیانه

ترفیع پایه سالیانه سه ماهه دوم سال جاری

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ -

فرم تعهد پیوست

فرم تعهد پیوست

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ -

تکمیل فرم تعهد نامه جهت دستیاران سال آخر

تکمیل فرم تعهد نامه جهت دستیاران سال آخر

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ -

مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی

مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ -

سامانه ارزشیابی

سامانه ارزشیابی

img_yw_news
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ -

فرم پیشنهادهای تحقیقاتی و داوری

فرم پیشنهادهای تحقیقاتی  و داوری

img_yw_news
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ -

پروتکل خوریزی های زایمانی

پروتکل خوریزی های زایمانی

img_yw_news
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ -

نامه خدمات رفاهی دانشگاه

نامه خدمات رفاهی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ -

مطالعه همگروهی سلامت کارکنان ایران

مطالعه همگروهی سلامت کارکنان ایران

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ترفیع پایه سالیانه

ترفیع پایه سالیانه

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

لزوم دستیاران سال یک جهت پاسخ دادن به سوالات روش تحقیق جهت صدور گواهی

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ارزشیابی کیفی اعضای هییت علمی از طریق سامانه ماد

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

دستور العمل طراحی سوالات ارتقا و گواهی نامه

دستور العمل طراحی سوالات ارتقا و گواهی نامه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

ضرورت به کار بردن ایمیل اکادمیک دانشگاه در سیستم پژوهشیار

ضرورت به کار بردن ایمیل اکادمیک دانشگاه در سیستم پژوهشیار

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

سامانه نقل انتقال دستیاران

سامانه نقل انتقال دستیاران

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ -

تغییر جدید شیوه نامه ارتقا اعضای هییت علمی در سال96

تغییر جدید شیوه نامه ارتقا اعضای هییت علمی در سال96.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه های علم سنجی و پژوهشی و روش تحقیق در بهمن و اسفند 96

برگزاری کارگاه های علم سنجی و پژوهشی و روش تحقیق در بهمن و اسفند 96.

img_yw_news
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ -

آخرین فرصت ارایه مستندات پژوهشی برای ارتقا پایه

آخرین فرصت ارایه مستندات پژوهشی برای ارتقا پایه

img_yw_news
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ -

فاصله لازم بین ثبت و دفاع پایان نامه ها

فاصله لازم بین ثبت و دفاع پایان نامه ها

img_yw_news
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ -

اعطای دو پایه تشویقی به اعضا هییت علمی

اعطای دو پایه تشویقی به اعضا هییت علمی

img_yw_news
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ -

نحوه اصلاح اشکالات در سامانه علم سنجی

نحوه اصلاح اشکالات در سامانه علم سنجی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

شیوه نامه درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرحهای پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

شیوه نامه  درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرحهای پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

ترفیع پایه اعضا هییت علمی سه ماه سوم سال نود شش

ترفیع پایه اعضا هییت علمی سه ماه سوم سال نود شش.

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1