دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,622 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اولین کنفرانس یکروزه تفکر استراتژی در مرکز تحقیقات طب پیشگیری وسلامت جمعیت - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: معرفی گروه پزشکی اجتماعی به عنوان گروه آموزشی برتر مبتنی بر پژوهش در دانشگاه - ۱۳۹۵/۱۰/۶ -
:: معرفی جناب آقای دکتر مرادی عضو محترم مرکز تحقیقات به عنوان پژوهشگر برتر - ۱۳۹۵/۱۰/۶ -
:: جذب دوره پسادکترای پژوهشی (Post-doc Research Fellowship) در مرکز تحقیقات - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -
:: انتصاب سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی به عنوان ریاست مرکز تحقیقات طب پیشگیری سلامت جمعیت - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -