دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش انتصابات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 161 | تعداد کل بازدید های مطالب: 250,788 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مجید جعفری ثابت بعنوان سرپرست گروه فارماکولوژی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا رئیسی بعنوان مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کاظم موسوی زاده به عنوان مدیر گروه علوم پایه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی به عنوان مدیرگروه بیماریهای چشم دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی صادقی به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر ایرج علی محمدی بعنوان مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر شهنام صدیق معروفی بعنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نعیمه سید فاطمی به عنوان سرپرست گروه پرستاری کودکان و روانپرستاری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مسعود سلیمانی دودران به عنوان سرپرست گروه اپیدمیولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست گروه علوم پرتوی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی به عنوان رئیس دانشکده پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب آقای محمدرضا صفائیان بعنوان مشاور گردشگری سلامت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمد صادق قاسمی به عنوان مدیر گروه ارگونومی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر فرهاد ذاکر به عنوان مدیر گروه هماتولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مژگان عشاقی بعنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی بعنوان عضوکارگروه توزیع درآمد اختصاصی

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترمحمد صادق قاسمی به عنوان مدیر گروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مسعود بزرگمقام به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور مالی

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر اکبر شهریوری بعنوان مشاور اخلاق حرفه ای دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمد رضا وفا بعنوان سرپرست گروه علوم تغذیه دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری بعنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر مهدی صادقی بعنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1