دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش انتصابات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 207 | تعداد کل بازدید های مطالب: 292,276 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محسن عباسی بعنوان مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب خانم جمیله ابوالقاسمی به عنوان مدیرگروه آمارزیستی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا بیاضیان به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛ عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدرضا ظفرقندی را به عنوان عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم رییس دانشگاه دکتر یوسف شفائی خانقاه در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقا شد

دکتر کوهپایه زاده رییس دانشگاه در حکمی دکتر یوسف شفائی خانقاه را در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ -

با حکم رییس دانشگاه دکتر نادر توکلی در سمت معاون درمان دانشگاه ابقا شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نشاسته ریز بعنوان دبیرکمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مجید بخشی زاده بعنوان نماینده رییس دانشگاه در استقرار نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید بخشی زاده را بعنوان نماینده رییس دانشگاه در استقرار نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی مقتدائی به عنوان سرپرست معاونت بین‌ الملل دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی مقتدائی را به عنوان سرپرست معاونت بین ‏الملل دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترمحمد کمالی به عنوان مدیرگروه مدیریت توانبخشی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکترمحمد کمالی را به عنوان مدیرگروه مدیریت توانبخشی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر افسانه دهناد به عنوان مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر افسانه دهناد را به عنوان مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سید حسام سیدین به عنوان مدیرگروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده طی حکمی دکتر سید حسام سیدین را به عنوان مدیرگروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر اصغر مازیار بعنوان سرپرست مدیریت تربیت بدنی

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی نشاسته ریز بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر علی نشاسته ریز را بعنوان سرپرست مدیریت  بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

ابلاغ ابقاء دکتر علیرضا طهرانی یزدی بعنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی ابلاغ جناب آقای دکتر علیرضا طهرانی یزدی را بعنوان مدیر آمار و فناوری اطلاعات ابقا نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر عسگر دوستدار رزی به عنوان سرپرست گروه بینائی سنجی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا بیاضیان به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه طی حکمی دکتر غلامرضا بیاضیان را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی آرش انوشیروانی به عنوان سرپرست مدیریت آموزش مداوم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی آرش انوشیروانی به عنوان سرپرست مرکز آموزش مهارتهای حرفه ای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم وزیر بهداشت؛رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1398/3/12شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکمی، دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی را به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران منصوب کرد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر سیدمحمد طباطبائی بعنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه

 دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر سیدمحمد طباطبائی را بعنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محسن عباسی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محسن عباسی را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد منصوب نمود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران بعنوان مشاور اجرایی معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب شد

دکتر کریم همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در حکمی دکتر سعید مهرزادی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را به عنوان مشاور اجرایی معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب نمود.

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1