دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش انتصابات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 192 | تعداد کل بازدید های مطالب: 270,430 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شفا یحیائیان در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

ابلاغ دکتر مسعود ناصری پور به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست جمهور تشکیل شد ، دکتر مسعود ناصری پور بعنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب دکتر حمید پیروی بعنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

موافقت رییس دانشگاه با استعفای دکتر فروغ رفیعی رییس دانشکده پرستاری و مامایی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

روسای ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور با ابلاغ وزیر بهداشت منصوب شدند

براساس مصوبه جلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رییس جمهور تشکیل شد ، روسای منتخب ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور معرفی و با ابلاغ وزیر بهداشت منصوب شدند.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب دکتر سید بهنام الدین جامعی بعنوان مشاور و مسئول کمیته مشاوران جوان ریاست دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب دکتر محمد امین زارع بعنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی شهدای هفتم تیر

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب دکتر مازیار مرادی لاکه به عنوان مدیر مؤلفه های اجتماعی سلامت

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی حضرت فاطمه (س) در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی حضرت علی اصغر (ع) در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید هاشمی نژاد در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید مطهری در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید اکبر آبادی در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی فیروز آبادی در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس مرکز آموزشی، درمانی روانپزشکی ایران در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب آقای دکتر محمد میرزائی به عنوان معاون فنی معاونت بهداشتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب آقای دکتر علیرضا بحرالعلوم به عنوان سرپرست معاونت اجرائی معاونت بهداشتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب دکتر حسن امیری به عنوان رئیس مجتمع آموزشی،پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص)

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه در سمت خود ابقاء شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت خود ابقا شد

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت خود ابقا شد

دکتر مهران ولائی معاون غذا و دارو دانشگاه در سمت خود ابقا شد  

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

انتصاب آقای فریدون محمودی بعنوان مدیر دفتر رییس دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت خود ابقا شد

صفحه 7 از 8