دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش انتصابات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 192 | تعداد کل بازدید های مطالب: 273,761 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترناهید جلیله وند بعنوان مدیرگروه گفتاردرمانی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی مهدی زاده بعنوان مدیرگروه آناتومی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتراکرم پور بخت بعنوان مدیرگروه شنوایی شناسی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترجواد صراف زاده بعنوان مدیرگروه فیزیوتراپی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکترناصر عباسی دزفولی به عنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهید فهمیده

سرپرست دانشگاه دکترناصر عباسی دزفولی را به عنوان سرپرست مدیریت عامل بیمارستان شهید فهمیده منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نادرتوکلی بعنوان مجری پروژه و دبیر ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مجید جعفری ثابت بعنوان سرپرست گروه فارماکولوژی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر غلامرضا رئیسی بعنوان مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کاظم موسوی زاده به عنوان مدیر گروه علوم پایه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نور امیر مظفری به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی به عنوان مدیرگروه بیماریهای چشم دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مهدی صادقی به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر ایرج علی محمدی بعنوان مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر شهنام صدیق معروفی بعنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر نعیمه سید فاطمی به عنوان سرپرست گروه پرستاری کودکان و روانپرستاری دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مسعود سلیمانی دودران به عنوان سرپرست گروه اپیدمیولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست گروه علوم پرتوی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی به عنوان رئیس دانشکده پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب آقای محمدرضا صفائیان بعنوان مشاور گردشگری سلامت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر محمد صادق قاسمی به عنوان مدیر گروه ارگونومی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر فرهاد ذاکر به عنوان مدیر گروه هماتولوژی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر مژگان عشاقی بعنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

انتصاب دکتر کامران آقاخانی بعنوان عضوکارگروه توزیع درآمد اختصاصی

صفحه 2 از 8