دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش انتصابات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 192 | تعداد کل بازدید های مطالب: 270,422 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ -

دکتر سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

انتخاب مجدد قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل به عضویت هیات مدیره صندوق جهانی برای مبارزه با بیماریهای سل، ایدز و مالاریا

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ -

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ -

سرپرست بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

img_yw_news
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ -

دکتر باقر لاریجانی به عنوان نائب رییس شورای عالی اخلاق پزشکی منصوب شد.

img_yw_news
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر مظاهری نژاد به عنوان عضو کارگروه توزیع در آمد اختصاصی دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر مظاهری نژاد را به عنوان عضو کارگروه توزیع در آمد اختصاصی  دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب مهندس پژمان پشمچی زاده به عنوان مشاور سرپرست دانشگاه در طرحهای عمرانی

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی مهندس پژمان پشمچی زاده را به عنوان مشاور خوددر طرح ‌های عمرانی دانشگاه منصوب کرد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی را به عنوان مشاور عالی سرپرست دانشگاه در امور آموزشی و رئیس گروه مشاوران

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی را به عنوان مشاور عالی خود در امور آموزشی و رئیس گروه مشاوران  منصوب کرد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر امیر حسین جمشیدی به عنوان سرپرست دانشکده طب ایرانی

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر امیر حسین جمشیدی را به عنوان سرپرست دانشکده طب ایرانی منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

با حکم سرپرست دانشگاه ؛ تمامی مسئولین در سمت خود ابقا شدند

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران درحکمی تمامی مسئولین دانشگاه را در سمت خود ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب آقای مسعود بزرگمقام به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و مزایده دانشگاه

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی آقای مسعود بزرگمقام را به عنوان نماینده خود درکمیسیون ترک تشریفات مناقصه و مزایده دانشگاه منصوب کرد .

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر علی مظاهری نژاد به عنوان سرپرست معاونت آموزشی

دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی دکتر علی مظاهری نژاد را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

با حکم سرپرست وزارت بهداشت؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت ابقا شد

دکتر سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علیرضا رییسی را در سمت معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر علیرضا وطن آرا به عنوان سرپرست دانشکده داروسازی پردیس بین الملل دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر سید احمد احمدی به عنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ -

با حکم رییس دانشگاه و در راستای اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد: اعضای کارگروه توزیع درآمد اختصاصی منصوب شدند

رییس دانشگاه  علوم پزشکی ایران در راستای اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد ،اعضای کارگروه توزیع درآمد اختصاصی را منصوب کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر سید عباس متولیان به عنوان رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر سید عباس متولیان را به عنوان رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی  منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر تقی ریاحی به عنوان مدیر عامل مجتمع آموزشی ، درمانی و پژوهشی رسول اکرم (ص)

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر تقی ریاحی  را به عنوان مدیر عامل مجتمع آموزشی ، درمانی و پژوهشی رسول اکرم (ص)  منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتررسول یار احمدی به عنوان رئیس دانشکده بهداشت

img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر ابوالفضل باقری فرد به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر ابوالفضل باقری فرد را به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر سیدوحیدشریعت به عنوان ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی احکامی، دکتر سیدوحیدشریعت را به عنوان ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و دکتر امیر کشاورز اخلاقی را به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

دکتر رامتین حدیقی به عنوان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی منصوب شد

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر امید ستایش به عنوان سرپرست ریاست بیمارستان امام حسین بهارستان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر امید ستایش را به عنوان سرپرست ریاست بیمارستان امام حسین (ع ) بهارستان منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر هاله احمد نیا به عنوان سرپرست مرکز بهداشت شمال غرب

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ -

انتصاب دکتر ماهرخ علائی جنت مکان به عنوان سرپرست مرکز بهداشت غرب تهران

صفحه 4 از 8