دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

بایگانی بخش نشست های علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 27 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,638 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب ایرانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب ایرانی

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری نوزدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری هجدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری هفدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

اکران دانشگاهی فیلم "گوارا" در شانزدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و متخصصین طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری چهاردهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و متخصصین و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری سیزدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و متخصصین و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری دوازدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری یازدهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید، متخصصین و دانشجویان طب ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری دهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و متخصصین طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری نهمین جلسه هم‌اندیشی اساتید، متخصصین و دانشجویان طب و داروسازی ایرانی

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری هشتمین جلسه هم‌اندیشی اساتید و متخصین طب و داروسازی سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری هفتمین جلسه هم‌اندیشی اساتید، متخصصین و دانشجویان طب و داروسازی سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری ششمین جلسه هم‌اندیشی اساتید، متخصصین و دانشجویان طب و داروسازی سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری گزارش صبحگاهی هفتگی دستیاران طب سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری پنجمین جلسه هم اندیشی اساتید و دانشجویان دکترای طب و داروسازی سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه چهارم هم‌اندیشی اساتید و دانشجویان طب و داروسازی سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری سومین جلسه هم اندیشی اساتید و دانشجویان طب و داروسازی سنتی

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1