دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 26 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,401 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

اولویت بندی طرح های پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

اولیت های پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه کمیته اخلاق

پنجمین کمیته سازمانی دانشکده پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در تاریخ 30/7/96 در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تکشیل شد ...

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

وجین کتابهای قدیمی

وجین کتابهای قدیمی و خارج نمودن آنها از مجموعه کتابخانه

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

در دست اقدام

الکترونیکی کردن بخش امانت کتابخانه دانشکده ( در دست اقدام)

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

انتقال پایان نامه های قدیمی

انتقال پایان نامه های تکراری از دانشکده به کتابخانه ملی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

تغییر نرم افزار کتابخانه

تغییر نرم افزار کتابخانه دانشکده از نرم افزار « پارس آذرخش » به نرم افزار « آذرسا »

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه کمیته اخلاق

پنجمین کمیته سازمانی دانشکده پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در تاریخ 30/7/96 در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تکشیل شد...

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

دستورالعمل ها

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

فرم های مربوطه

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

فرآیند

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

فرم های مربوطه

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

آئین نامه های مربوط به پایان نامه ها

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

فرم های مربوط به پایان نامه

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

تست

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها و آیین نامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح تحقیقاتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اطلاعیه جدید

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

راهنمای استفاده از کتابخانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پایان نامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم های کمیته اخلاق

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارورزی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دستیاری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارورزی

صفحه 1 از 2    
قبلی
1