دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 24 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,165 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: تست - ۱۳۹۶/۵/۲ -
:: کارورزی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مدارک مورد نیاز ( پروپوزال های قبل از ثبت در پژوهشیار) - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم های کمیته اخلاق - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم ها و آیین نامه ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خبر ( ثبت پروپوزال در سیستم پژوهشیار) - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پروپوزال های ثبت شده در پژوهشیار - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم های دستیاری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم های فوق تخصص - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم های کارورزی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پایان نامه ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اطلاعیه جدید - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: راهنمای استفاده از کتابخانه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هزینه پایان نامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: لیلا ایرانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر ریحانه اسدی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح تحقیقاتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارکنان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم های مربوط به پایان نامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارورزی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستیاری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستیاری - ۱۳۹۶/۳/۱ -