دانشگاه علوم پزشکی ایران- ارتباط با ریاست دانشگاه
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۰ | 
AWT IMAGE
صندوق ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

همکاران ، دانشجویان و شهروندان گرامی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات ارزنده شما می باشد.

شماره پیامک : 3000581105

پست الکترونیکی : iumsro@iums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=1.31345.51682.fa
برگشت به اصل مطلب