گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی- برنامه گروه
برنامه گروه در شش ماه اول سال 97

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱ | 
برای دریافت برنامه گروه در شش ماههاول سال 97 اینجا را کلیک کنید(( بسمه تعالی ))
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
برنامه کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی شفا
محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان 
1 پنجشنبه 97/1/16 بیمارستان شفایحیائیان
2 پنجشنبه 97/1/23 تعطیل
3 پنجشنبه 97/1/30 بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
4 پنجشنبه 97/2/6 بیمارستان فیروزگر
5 پنجشنبه 97/2/13 تعطیل
6 پنجشنبه 97/2/20 بیمارستان شفایحیائیان
7 پنجشنبه 97/2/27 بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
8 پنجشنبه 97/3/3 بیمارستان فیروزگر
9 پنجشنبه 97/3/10 بیمارستان شفایحیائیان
10 پنجشنبه 97/3/17 تعطیل
11 پنجشنبه 97/3/24 تعطیل
12 پنجشنبه 97/3/31 بیمارستان شفایحیائیان
13 پنجشنبه 97/4/7 بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
14 پنجشنبه 97/4/14 بیمارستان فیروزگر
15 پنجشنبه 97/4/21 بیمارستان شفایحیائیان
16 پنجشنبه 97/4/28 بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
17 پنجشنبه 97/5/4 تعطیل
18 پنجشنبه 97/5/11 تعطیل
19 پنجشنبه 97/5/18 تعطیل
20 پنجشنبه 97/5/25 تعطیل
21 پنجشنبه 97/6/1 تعطیل
22 پنجشنبه 97/6/8 تعطیل رسمی
23 پنجشنبه 97/6/15 بیمارستان شفایحیائیان
24 پنجشنبه 97/6/22 بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
25 پنجشنبه 97/6/29 تعطیل رسمی
 

تهیه و تنظیم کننده:کارشناس                              تایید کننده نهایی: مدیر محترم گروه ارتوپدی
 صدیقه وفایی افشار                                                       آقای دکتر باقری فرد
نشانی مطلب در وبگاه گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=103.35313.61864.fa
برگشت به اصل مطلب