گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۳ | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیهوشی ،مراقبت ویژه و طب درد دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=133.30133.84935.fa
برگشت به اصل مطلب