مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- Patient Registry
Patient-Registry

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
پزشکان/همکاران محترم برای دانلود پرسشنامه ها می بایست از طریق دفتر مرکز (خانم رنجبر) اقدام نمایند. لطفا نام و ایمیل خود (Gmail) را به ایشان ایمیل نمایید. در اولین فرصت امکان مشاهده آن پرسشنامه برای شما باز خواهد شد. لطفا ایمیل خود را به gildrc AWT IMAGEiums.ac.ir ارسال نمایید.

لیست پرسشنامه های موجود عبارتند از:
1 عمومی لیست روزانه ثبت بیماران شماره 1
2 عمومی اطلاعات کلی بیماران (General Checklist) شماره 14 ثبت بیمار جدید | مشاهده اطلاعات تکمیل شده
3 مری تومورهای مری- Esophagel Tumors شماره 15 پرسشنامه Esophagel Tumors
4 پانکراس کیستهای پانکراس شماره 16 پرسشنامه کیستهای پانکراس
5 پانکراس تومورهای پانکراس شماره 17 پرسشنامه تومورهای پانکراس
6 مجاری صفراوی FNA شماره 18 پرسشنامه FNA
7 CBD شماره 19 پرسشنامه CBD
8 معده کانسر معده شماره 20 پرسشنامه Gastric Cancer
9 ERCP کلانژیوکارسینوما شماره 21 پرسشنامه ERCP
10 CBD Injury  Dr Faraji
11 Benign Strictures : Autoimmune and others Dr Faraji
12 PSC Dr Faraji
13 PUD Dr Nikkhah
14 Non Ulcer Dyspepsia Dr Nikkhah
15 Achalasia Dr Hemmasi
16 Benign strictures of Esophageous Dr Hemmasi
17
GERD
Dr Yaseri
18 IBD Dr Khonsari
19 Polyp Dr Ajdarkosh
20 Colorectal cancer Dr Ajdarkosh
21 SML Dr Ajdarkosh
22 Fatty Liver Dr Sohrabi
23 Cirrhosis Dr Sohrabi
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.31950.52680.fa
برگشت به اصل مطلب