گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی- صفحه اصلی گروه
آغاز سال تحصیلی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=230.28771.89932.fa
برگشت به اصل مطلب