فیزیک بهداشت کل-  پوستر حفاظت پرتوی در فلوروسکوپی مداخله ای جهت نصب در اتاق کنترل
پوستر حفاظت پرتوی در فلوروسکوپی مداخله ای جهت نصب در اتاق کنترل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه فیزیک بهداشت کل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=249.29762.53381.fa
برگشت به اصل مطلب