معاونت بهداشتی- تیزرهای آموزش
تیزرهای آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
رديف نوع رسانه عنوان دانلود
1 تیزر آموزشی بهداشت و سلامت دانش آموزان AWT IMAGE
2 تیزر آموزشی فشار خون و دیابت  AWT IMAGE
3 تیزر آموزشی بهداشت دهان و دندان  AWT IMAGE
4 تیزر آموزشی حوادث و بلایا AWT IMAGE
5 تیزر آموزشی اعتیاد AWT IMAGE
6 تیزر آموزشی سالمندان AWT IMAGE
7 تیزر آموزشی سلامت بانوان AWT IMAGE
8 تیزر آموزشی ورزش رمز سلامتی AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.15869.44117.fa
برگشت به اصل مطلب