معاونت بهداشتی- تیزرهای آموزش
تیزرهای آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
رديف نوع رسانه عنوان دانلود
1 تیزر آموزشی بهداشت و سلامت دانش آموزان
2 تیزر آموزشی فشار خون و دیابت 
3 تیزر آموزشی بهداشت دهان و دندان 
4 تیزر آموزشی حوادث و بلایا
5 تیزر آموزشی اعتیاد
6 تیزر آموزشی سالمندان
7 تیزر آموزشی سلامت بانوان
8 تیزر آموزشی ورزش رمز سلامتی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.15869.44117.fa
برگشت به اصل مطلب