معاونت بهداشتی- اخبار مهم
راه اندازی 115 پایگاه سلامت و 23 مرکز خدمات جامع سلامت و اشتغالزایی مستقیم برای 965 نفر

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
روابط عمومی معاونت بهداشتی : به گزارش مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه ، معاونت بهداشتی در راستای اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت ، نسبت به افزایش پوشش خدماتی و ارائه خدمات بهداشتی در حاشیه شهرهای تحت پوشش، و در شهرهای بالای 50 هزار نفر و کلانشهرها اقدام به راه‌اندازی 115 پایگاه سلامت و 23 مرکز خدمات جامع سلامت نموده که در همین راستا شرایط اشتغالزایی مستقیم برای 965 نفر نیروی بهداشتی  فراهم گردیده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.52700.fa
برگشت به اصل مطلب