دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
به گزارش روابط عمومی دانشگاه قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی می رساند آزمون مصاحبه داوطلبین روز سه شنبه مورخ ۲۱ شهریور  ماه  ۹۶ از ساعت ۹  صبح در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار می گردد.
از متقاضیان عزیز درخواست می شود روز آزمون نیم ساعت پیش از شروع مصاحبه در محل آزمون حضور داشته باشند.
همچنین ضروری است کلیه دانشجویان رزومه تحصیلی و خلاصه سوابق خود را همراه داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=29.30029.54372.fa
برگشت به اصل مطلب