معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی- اخبار واحد دستیاری
فرآیند اعلام فراغت از تحصیل دستیاران مقطع تخصصی و فوق تخصصی 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
 
به اطلاع کلیه دستیاران می رساند به منظورایجاد رویه یکسان در مراکز آموزشی درمانی تابعه جهت انجام تسویه حساب دستیاران فارغ التحصیل در مقاطع مختلف ضمن ابلاغ مدارک مورد نیاز جهت صدور گزارش فراغت از تحصیل که به پیوست موجود می باشد؛  مراتب  ذیل نیز به دستیاران سال آخر ابلاغ می گردد:
 
       1- نامه شروع و پایان دوره از گروه آموزشی . نامه مذکور به منزله اتمام دوره از طرف گروه می باشد.
2- ضروری است با توجه به تعداد زیاد دستیاران در شرف فارغ التحصیلی قبل از مراجعه به دانشکده پزشکی با کارشناسان مربوطه جهت هماهنگی تاریخ مراجعه تماس حاصل فرمایید.
3- مبنای تسویه حساب جهت دستیاران اتمام دوره احکام حقوقی صادره می باشد .لذا خواهشمنداست قبل از اتمام دوره آموزشی جهت انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل مراجعه نفرمایید.
4- جهت شروع فرایند تسویه حساب مراجعه به آموزش بیمارستان و دریافت فرم تسویه حساب  آموزشی و مالی ضروری می باشد
5- دستیارانیکه مرکز آموزش ایشان از مرکز دریافت کمک هزینه مجزا می باشد ضروری است از مرکز دریافت کمک هزینه نیز تسویه حساب مالی بیاورند( در فرم دریافتی از مرکز آموزشی محل تسویه حساب تعبیه گردیده است )
6-دستیاران قبل از مراجعه به دانشکده پزشکی مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل که در پیوست نامه می باشد بهمراه داشته باشند .
7- کارت دستیاری و مهر نظام پزشکی یکپارچه  فقط از طریق معاونت دانشجوئی دریافت خواهد شد.
 
در مورد دستیاران اتمام دوره که accept  مقاله خود را ارائه ننموده اند می‌توانند نسبت به تسویه حساب از مراکز و معاونتهای مختلف اقدام نمایند. بدیهی است تسویه حساب نهایی و اعلام فراغت از تحصیل به اداره آموزش دانشگاه  منوط به ارائه accept  مقاله خواهد بود .

اسامی کارشناسان با ذکر شماره تلفن تماس:
- خانم شاملی :بیهوشی، روانپزشکی،                                                                                                                                                86703313
 - خانم گرامی قلب، طب اورژانس، پزشکی هسته ای، چشم وفوق تخصصی قلب وعروق                                                                   86703341
- خانم صمدی : داخلی، پزشکی ورزشی،  اعصاب، پزشکی اجتماعی کلیه رشته های فوق تخصصی داخلی                                       86703340
- خانم تیمسار: کودکان، ارتوپدی، طب فیزیکی، طب کار، کلیه رشته های فوق تخصصی اطفال                                                        86703360
- آقای محققیان : آسیب شناسی، پوست، گوش وحلق وبینی،جراحی اعصاب،رادیولوژی ، اورولوژی                                                 86703338
- آقای قره محمدی : جراحی عمومی، پزشکی قانونی،  زنان وزایمان وکلیه رشته های فوق تخصصی جراحی عمومی                        86703336
 
 

لطفا جهت دریافت فایل مربوط به مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی اینجا کلیک نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=318.32442.53801.fa
برگشت به اصل مطلب