معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی- برنامه گروه های آموزشی
برنامه گروه ارتوپدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 

به منظور دریافت برنامه کنفرانس های هفتگی شش ماهه دوم سال 1396 گروه ارتوپدی اینجا کلیک نمایید.


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=318.32501.53962.fa
برگشت به اصل مطلب