مرکز آزمون دانشکده پزشکی- مقطع فیزیوپاتولوژی
دفترچه سوال و کلید آزمون بیماریهای زنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی دفترچه  سوال و کلید آزمون بیماریهای زنان مورخ 98/08/19 را میتوانید در سایت مشاهده نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=325.19320.92670.fa
برگشت به اصل مطلب