دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- برنامه هفتگی و امتحانات
برنامه هفتگی و امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
برنامه هفتگی و امتحانات سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.12308.49634.fa
برگشت به اصل مطلب