بیمارستان شهدای هفتم تیر- تسهیلات بانکی
تسهیلات بانکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 

تسهیلات بانکی                                                      AWT IMAGEAWT IMAGE

 سهمیه های تسهیلات بانکی در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد


 تسهیلات وام فوری  بانک مهر اقتصاد

 

باستحضارمیرساند بانک مهراقتصاد  ، تسهیلات وام فوری جهت کارکنان و پزشکان به شرح ذیل پرداخت می نماید :


خواهشمنداست پس از مطالعه موارد ذیل و داشتن شرایط لازم ، جهت دریافت وام اقدام نمایید


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.31689.52340.fa
برگشت به اصل مطلب