مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
بسیج ملی کنترل فشار خون پایگاه کنترل فشار خون در مجتمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۳ | 
در راستای بسیج ملی فشار خون پایگاه کنترل فشار خون در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)  از 98/3/18بر پا شد وهر روز از ساعت 8 الی 21 آماده پذیرایی مراجعین محترم جهت کنترل فشار خون و آموزشهای لازم شفاهی و نیز ارائه پمفلت آموزشی  می باشد
 این پا یگا ه تا پا نزده تیر ماه دایر خواهد بود یاد آوری می شود مراجعه کنندگان به این پایگاه میبایستی حتما کد ملی خود را همراه داشته باشند.


 
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.84938.fa
برگشت به اصل مطلب