مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- نکات هنگام ترخیص
نکات هنگام ترخیص

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ | 

AWT IMAGE

مراحل ترخیص بیمار از بیمارستان

 • اعلام دستور ترخیص توسط پزشک معالج
 • تکمیل پرونده بیمار در بخش (در این مرحله تمام خدمات ارائه شده به بیمار از جمله هزینه داروهای مصرفی در زمان بستری محاسبه و ثبت خواهد شد)
 • پرونده پس از تکمیل توسط منشی بخش به واحد ترخیص ارسال خواهد شد
 • مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص و دریافت صورت‌حساب
 • تسویه صورت حساب از داروخانه و صندوق بیمارستان
 • دریافت برگه خروج از واحد ترخیص
 • مراجعه همراه بیمار به بخش و خروج بیمار از بیمارستان (ارائه برگه خروج به بخش مربوطه الزامی است)

مدارک لازم جهت ترخیص

 • به همراه داشتن دفترچه بیمه بیمار
 • در صورتی که بیمار بخواهد هزینه‌ای را از بیمارستان استرداد کند (پس بگیرد)، ارائه کارت ملی پدر یا مادر به همراه شماره حساب الزامی است.

اطلاعات لازم جهت ترخیص

 • واحد ترخیص در حیاط بیمارستان و کنار ساختمان اداری قرار دارد
 • زمان ترخیص بیماران از ساعت ۸ تا ۵ بعدازظهر است.(در صورتی که ترخیص بعد از این ساعات انجام شود به صندوق بیمارستان مراجعه شود)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31008.51003.fa
برگشت به اصل مطلب