مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- راهنمای ملاقات کنندگان
راهنمای ملاقات کنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ | 

ساعات ملاقات بیمار

  • ساعت ملاقات بیمارستان همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۶ می باشد.
  • ساعت ملاقات در بخش NICU همه روزه از ساعت ۱۱/۴۵ الی ۱۲/۳۰ می باشد.
  • بخش خون ملاقات ندارد.

قوانین ملاقات

  • در بخش های ویژه (NICU و ICU)  تنها پدر بیمار می تواند ملاقات داشته باشد.
  • ورود کودکان زیر ۱۲ سال به بیمارستان ممنوع است.
  • آوردن گل های طبیعی  به بیمارستان ممنوع است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31010.50999.fa
برگشت به اصل مطلب