پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- [اخبار دانشگاه]
هفتمین سمینار جراحی های نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | 


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.30005.59341.fa
برگشت به اصل مطلب