پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- ریاست
وزیر بهداشت با استعفای دکتر حاجی میراسماعیل موافقت نمود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران تقاضای استعفای خود را به وزیر ارائه نمود.
متن استعفا به شرح زیر است:

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31232.54764.fa
برگشت به اصل مطلب