پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
اطلاعیه فراخوان جشنواره آموزشی شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سالهای گذشته همزمان با نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می گردد.
فرم ارسال فرایند و همچنین شیوه نامه داوری فرایند در دو بخش دانشگاهی و کشوری در حیطه های شش گانه ذیل ارائه می گردد:
•    تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
•    یاددهی و یادگیری
•    ارزشیابی آموزشی
•    مدیریت و رهبری آموزشی
•    یادگیری الکترونیکی
•    طراحی و تولید محصولات آموزشی
(تعریف کاربردی حیطه های شش گانه و معیارهای قضاوت در خصوص حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی متعاقبا اعلام می گردد)
 کلیه اعضای محترم هیئت علمی می¬توانند فرایند های خود را در قالب فرمت Word در صفحات بدون حاشیه و قابل Edit به همراه مستندات حاوی کلیه اطلاعات ضروری که امکان تکرارپذیری در شرایط مشابه را فراهم آورده و ارزیابی آن را تسهیل نماید، (فقط به صورت فایل الکترونیکی) به دبیرخانه دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری واقع در معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد ارزشیابی و یا به آدرس ایمیل iranmotahari@yahoo.com تا تاریخ ۹۶/۹/۱۵ جهت بررسی و اجرای فرایند های داوری ارسال نمایند.


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.57734.fa
برگشت به اصل مطلب