پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
جلسه چهارم ستاد تعرفه استان تهران با حضور دکتر ناصری پور برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | 
جلسه چهارم ستاد تعرفه استان تهران به ریاست دکتر ناصری پور صبح امروز سه شنبه 22 اسفندماه در در محل ستاد تعرفه استان تهران خیابان جردن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ جلسه چهارم ستاد تعرفه استان تهران با حضور روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران ، دکتر عسگری مدیرکل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت ، رییس تعزیرات، نماینده نظام پزشکی تهران، مدیرکل بیمه سلامت استان تهران و معاونین درمان سه دانشگاه تشکیل گردید.
 در این جلسه  پرونده های مربوط به شکایات تعرفه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از نتایج بازدید های دانشگاه های ذیربط از مراکز درمانی ارائه شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.62887.fa
برگشت به اصل مطلب