پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
سومین جلسه شورای راهبردی اجتماعی شدن سلامت برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | 
 سومین جلسه شورای راهبردی اجتماعی شدن سلامت مورخ 23 اردیبهشت ماه در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ سومین جلسه شورای راهبردی اجتماعی شدن سلامت با حضور مسئولین و اساتید دکتر ملک افضلی مشاور عالی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، دکتر فرشاد قائم مقام معاون اجتماعی وزارت بهداشت ، دکتر متولیان رئیس مرکز مطالعات کوهورت دانشگاه، دکتر پورنیک رئیس مرکز رشد دانشگاه، دکتر موسوی معاون اجتماعی دانشگاه، دکتر شتی رئیس دبیرخانه آسیب های اجتماعی وزارت بهداشت و سایر همکاران برگزار گردید .
در این جلسه ایده‌ی "دانشگاه/ موسسه برای نسل سوم ( سالمندان)" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با هماهنگی معاون بهداشتی دانشگاه، شهرداری تهران و فرمانداری شهر تهران ضمن طراحی مدل اجرایی در یکی از مناطق تهران زمینه اجرای طرح پایلوت موسسه برای نسل سوم ( سالمندان) فراهم شود. 
در ادامه، طرح "بیمارستان ارتقا دهنده‌ی سلامت"، توسط دکتر سلطانی ارائه شد و با توجه به اینکه این موضوع از اولویت های وزارت بهداشت است که با هماهنگی معاون درمان در حال پیگیری است، مقرر شد با همکاری معاونت اجتماعی، زمینه تشکیل جلسه مشترک با معاونت درمان دانشگاه و همچنین نمونه های پایلوت برای اجرای این طرح در دانشگاه علوم پزشکی ایران مهیا شود.
همچنین تعیین شد که در ادامه‌ی این جلسات که به شکل ماهانه برگزار خواهد شد، ایده‌های مختلفی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه تدوین و بعد از نهایی شدن با هدف ساخت مدلی برای اجرا در کشور، در محدوده‌ی دانشگاه پایلوت شوند.

 
عکس و خبر : فرشته طاهری
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.64754.fa
برگشت به اصل مطلب