پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۸ | 

دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اولین بار در نظام بین المللی رتبه بندی شانگهای در گروه دانشگاههای ۹۰۱ تا هزار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌شود.
قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی ایران در رتبه بندی زیر هزار  نشانگر رشد فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه می باشد.
بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاههای جهان که توسط پایگاه رتبه بندی شانگهای منتشر گردید دانشگاه علوم پزشکی ایران توانست  رتبه ۹۰۱ تا ۱۰۰۰ را در جهان کسب نماید.
رتبه بندی  شانگهای یکی از سه نظام معتبر رتبه‌بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص زیر ارزیابی می‌شوند.
رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۱۸ شانگهای هزار دانشگاه برتر جهان را پوشش می‌دهد. در رتبه بندی سال ۲۰۱۸ دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه کمبریج به ترتیب رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۱۸ شانگهای ۱۳ دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور یافتند که دانشگاه علوم پزشکی ایران  یکی از این دانشگاههاست این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ تعداد دانشگاههای ایران در این نظام رتبه بندی هشت مورد بود و لذا شاهد رشد بیش از ۶۰ درصدی این حضور نسبت به سال قبل هستیم.
حضور پنج دانشگاه برای اولین بار در رتبه بندی شانگهای
در سال ۲۰۱۸ تعداد پنج دانشگاه از جمله دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اولین بار در نظام رتبه بندی شانگهای حضور یافتند.
شایان ذکر است : دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه علم و صنعت در اولین حضور در رتبه بندی شانگهای در بازه ۷۰۰- ۶۰۱ ، دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۷۰۰-۶۰۱ و دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه ۸۰۰-۷۰۱ ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز در بازه ۹۰۰-۸۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازه ۱۰۰۰-۹۰۱ قرار دارند.

منابع گردآوری داده در این رتبه بندی شامل وب سایت‌های جوایز نوبل، مدال فیلدز، پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاعات آماری دولتی است. اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها نیز از پایگاه استنادی  ISI استخراج می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.68965.fa
برگشت به اصل مطلب