پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
برگزاری جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 
جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: این جلسه مورخ 17 بهمن با حضور دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه ، دکتر عبادی آذر معاون  بهداشت ، دکتر ناصربخت مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی، و رئیس و اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات در محل سالن شورای طبقه ششم ساختمان ستاد مرکزی برگزار گردید .
در این جلسه گزارشی در خصوص روند فعالیتهای مرکز تحقیقات در 3 سال گذشته توسط دکتر رضاپور رئیس مرکز ارائه شد. در ادامه سرپرست دانشگاه ضمن ابراز خرسندی و تائید فعالیتهای صورت گرفته در مرکز، بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی براساس HSR در دانشگاه در تمامی حوزه ها، تاکید کرد.
ایشان مراکز را موظف به انجام فعالیتهای تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای جامعه کرده و بیان کرد: مراکز تحقیقاتی باید بر ادامه روند کار تحقیقاتی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای جامعه اصرار ورزند.
در پایان به اتفاق آراء دکتر رضاپور برای مدت 3 سال دیگر به سمت رئیس مرکز تحقیقات ابقاء شد.   
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.78617.fa
برگشت به اصل مطلب