پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
بازدید معاون درمان دانشگاه و کارشناسان از بیمارستان لولاگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه به همراه کارشناسان آن معاونت روز سه شنبه  19 دی ماه 96  از بیمارستان لولاگر بازدید نمودند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه به همراه مدیران و کارشناسان آن معاونت روز سه شنبه  19 دی ماه 96  از واحدهای مختلف بیمارستان لولاگر بازدید نمودند.
دکتر عباسی رییس بیمارستان تاریخچه ای از بیمارستان لولاگر، اهداف و چشم انداز پیش رو در نظر گرفته شده بیان نمود، که از مهمترین آنان می توان به ساختمان جایگزین اشاره نمود و خواستار حمایت همه جانبه از سوی معاونتهای  مختلف دانشگاه جهت تسریع در این فرایند شد.
در ادامه کارشناسان معاونت درمان با حضور در واحدهای در نظرگرفته شده به انجام بازرسی و تطبیق عملکردها با دستورالعملهای مصوب پرداخت.
در پایان نشستی در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد، دکتر توکلی با بیان این موضوع که این مرکز دارای کادر مجرب از نظر نیروی انسانی می باشد و می تواند به مردم منطقه خدمات شایان توجه ای  ارایه دهد ، خواستار فراهم شدن شرایط از سوی مدیران این مرکز جهت افزایش بستری بیمار، کاهش ارجاع و اعزام بیمار مراکز دیگر شد.
این بازدیدهای جامع  به صورت مستمر برای ایجاد چشم اندازی نو و درک متقابل بین مدیران مراکز درمانی و اموزشی و کارشناسان معاونت درمان اغاز شده است که با شناسایی کمبودها و مشکلات بدون واسطه ، می تواند در تصمیم گیریهای و سیاست گذاریهای دانشگاه علوم پزشکی در حوزه درمان مثمرثمر واقع شود.نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.60085.fa
برگشت به اصل مطلب