پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
اطلاعیه شماره۶ نحوه پرداخت هزینه ثبت نام ترم تابستان۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۸ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برگزاری ترم تابستان 1397 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر، نحوه پرداخت هزینه ثبت نام ترم تابستان۹۷ اعلام شد.
1-دانشجویان شاهد و ایثارگر(روزانه) ورودی سال 95 و ماقبلِ آن ، با معرفی نامه (فرم شماره3) تأیید شده توسط ستاد شاهد و ایثارگران مبدأ (مهر و امضاء) از پرداخت شهریه معاف می باشند.
2- مابقی دانشجویان بابت أخذ هر واحد نظری مبلغ:2/980/000ریال و هر واحد عملی مبلغ:4/685/000ریال ، به شماره حساب: 5172208636 به نام حساب:«درآمد اختصاصی معاونت آموزشی» با شناسه واریز: 4136 نزد بانک ملت ،حداکثر تا مورخ :1397/04/20 واریز نموده و فیش پرداختی اسکن شده را از طریق سامانه ، ارسال گردد و اصل فیش از مورخ:1397/04/23 لغایت:1397/04/27به این ستاد تحویل شود%
(توجه! حتماً شناسه واریز در فیش پرداختی قید گردد!)
3- مبلغ هزینه های رفاهی (خوابگاه وتغذیه) متعاقباً اعلام خواهد شد.
4- دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی ، حذف خواهند شد!
5- به علت روند اداریِ زمان برِ  عودت شهریه های پرداختی ، از دانشجویان عزیز درخواست می شود در هنگام واریز وجه ، به مقدار مبلغ واریزی دقت لازم را داشته باشند.
6- ارسال نمرات دانشجویان میهمان ، منوط به تسویه حساب آنان با این دانشگاه می باشد.
7- چنانچه به هر دلیل حذف درس تا مورخ: 1397/04/31 صورت پذیرد ، شهریه پرداختی عودت می گردد.(فرایند عودت شهریه حداقل 3ماه به طول می انجامد) و اگر حذف درس پس از تاریخ مذکور باشد ،شهریه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد!
8- معیار پرداخت شهریه براساس تعداد واحدهای ارائه شده در این دانشگاه می باشد.

اطلاعیه شماره 5
جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کیلک نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.67090.fa
برگشت به اصل مطلب