پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
اطلاعیه انتخاب برترین های عرصه آموزش در چهارمین جشنواره آموزشی دکتروثوق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | 
 
 
اطلاعیه معاونت آموزشی  دانشگاه در خصوص انتخاب برترین های عرصه آموزش در چهارمین جشنواره دکتروثوق منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ جشنواره های آموزشی به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی در زمینه های مختلف شامل دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی، تعالی آموزش علوم پزشکی دانشگاهی، اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای، معلم برتر، معلم بالینی برتر، استاد پاسخگو، گروه آموزشی برتر در حوزه آموزش پاسخگو، استاد برتر در حوزه نسل سوم، گروه برتر در حوزه نسل سوم، استاد برتر در آموزش مجازی و استاد پیش کسوت و جشنواره آموزشی شهید مطهری مورخ 30 مهرماه برگزار می گردد.
هدف اصلی
تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش در زمینه های فوق الذکر
اهداف فرعی
الف) معرفی اساتید برتر در حوزه:
 • زمینه دستاوردهای پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • تعالی آموزشی دانشگاه
 • اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
 • معلم برتر
 • معلم بالینی برتر
 • استاد پیش کسوت
 • استاد پاسخگو
 • آموزش مجازی
 • نسل سوم
ب) معرفی گروه برتر در حوزه:
 • آموزش پاسخگو
 • نسل سوم
ج)معرفی فرآیندهای نواورانه برتر در حوزه آموزش پزشکی دانشگاه (جشنواره کشوری آموزش پزشکی شهید مطهری)
دوره برگزاری جشنواره ها
فراخوان ارسال اسامی اساتید جشنواره‌های آموزشی حوزه های (تعالی آموزش، اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای، معلم برتر، معلم بالینی برتر، استاد پاسخگو، آموزش مجازی، نسل سوم، گروه آموزشی پاسخگو و استاد پیش کسوت) از مهرماه هر سال آغاز گشته و در اوایل آذرماه تحت داوری قرار گرفته و بعد از انتخاب اساتید مراسم قدردانی و تجلیل از اساتید در بهمن ماه هر سال برگزارخواهد شد.

کمیته داوری جشنواره ها و انتخاب اساتید برتر
طبق فراخوان ارسالی به دانشکده ها از هر دانشکده ۴ نفر منتخب که شامل ۱- معاون آموزشی ۲-مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش ۳- یک نفر منتخب جشنواره های آموزشی گذشته ۴- یک نفر عضو برجسته و با تجربه انتخاب گردیده اند.
به علاوه ریاست و هیأت رئیسه محترم دانشگاه، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، مسئولین واحدهای EDC و ریاست محترم دانشکده ها نیز جز کمیته داوری دانشگاهی می باشند.
فرم های ارزشیابی جشنواره 
- فرم معرفی اساتید برتر در زمینه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه آموزش علوم پزشکی
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه تعالی آموزشی دانشگاه
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه معلم بالینی برتر
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه معلم برتر
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه استاد پیش کسوت دانشگاه
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه استاد پاسخگو 
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه آموزش مجازی
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه نسل سوم
- فرم معرفی گروه برتر در حوزه آموزش پاسخگو
- فرم معرفی گروه برتر در حوزه نسل سوم
 
 

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.71178.fa
برگشت به اصل مطلب