پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
گسترش همکاری های پردیس بین الملل و دانشگاه EMU قبرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 


رئیس پردیس بین الملل  مورخ 11مهرماه به منظورگسترش و ادامه همکاری با رییس دانشگاه EMU قبرس دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،رئیس پردیس بین الملل، پیرو تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی و به مناسبت جشن دانشجویان جدید الورود قبرس در دانشگاه EMU حضور یافت.
، در این دیدار در خصوص گسترش و ادامه همکاری فی مابین دو دانشگاه مذاکره شد.
دکتر مقتدایی ، ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه EMU  در جلسه ای که با دانشجویان دندانپزشکی، که طی تفاهم نامه فی ما یین دو دانشگاه پذیرفته شده بودند حضور یافت و در مورد امکانات و توانایی های دانشگاه علوم پزشکی ایران سخنرانی نمود.
در ادامه ایشان با دکتر آیدین،رییس دانشکده دندانپزشکی EMU دیدار و بر انجام دقیق تفاهم نامه مشترک جهت بهبود پیشرفت امور تاکید کرد، همچنین صورت جلسه ای  در این خصوص به امضای دو طرف رسید.
در این دیدارضمن تاکید بر ادامه همکاری های مشترک، در خصوص جذب دانشجویان د اروسازی مذاکراتی انجام گرفت .


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.71599.fa
برگشت به اصل مطلب